ZAGINIONE DZIECI


Według danych Rady Europy 1 na 5 dzieci to ofiary różnych form przemocy seksualnej, przy czym w 70-85% przypadków osobą nadużywającą jest ktoś kogo dziecko zna i komu ono ufa.

Tzw. ucieczkowicze 9-krotnie częściej niż inne zaginione dzieci podejmują próby samobójcze.

Z danych opracowanych przez Children’s Society wynika, że 1 na 6 uciekinierów śpi pod gołym niebem, 1 na 8 aby przeżyć ucieka się do kradzieży, 1 na 12 dzieci z tej kategorii zaginionych staje się ofiarą różnych form wykorzystywania.